• اثری از: دکتر جهانشاه پاکزاد
  •  قیمت نسخه چاپی : ۹۵۰۰۰ تومان
  • تعداد صفحات: ۶۰۲
  • نوع فایل : کتاب الکترونیک PDF با نهایت کیفیتدانلود کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد سوم: از فضا تا مکان به صورت PDF